Helder. Aansprekend. Leren door doen.

Lesmateriaal niveau 2

Of je nu kiest voor breed of smal opleiden, bij Boom beroepsonderwijs ben je aan het juiste adres. Wij ontwikkelen lesmateriaal dat voldoet aan het Sterk niveau 2 concept. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met docenten, auteurs, studenten en het werkveld. Helder, aansprekend, leren door doen!

Sterk niveau 2 concept

Aansluiting niveau 2 student

Met het Sterk niveau 2 concept zorgen we voor gedegen lesmateriaal, die aansluit bij de behoefte en belevingswereld van de niveau 2 student.

Eenduidige structuur

Elke cursus of elk thema met het Sterk niveau 2 concept kent dezelfde structuur:
-Leerdoelen
-Vakkennis en opdrachten
-Praktijktoets
-Vaktaal
-Test je kennis

Veel aansprekende doe-opdrachten
Aandacht voor werkhouding en werknemersvaardigheden

Binnen het lesmateriaal wordt uitgebreid aandacht besteed aan een goede werkhouding en werknemersvaardighen.

Flexibel inzetbaar

Kleinere eenheden binnen één totaalpakket.

Schrijflijnen

Bij alle opdrachten staan schrijflijnen waar de student zijn antwoorden kan noteren.

Breed opleiden

Breed opleiden doe je door het aanbieden van een opleiding met een breed basisjaar. Hierin volgen studenten van verschillende opleidingen hetzelfde beroepsgerichte vak en een bij hun opleiding passend leerwerkbedrijf. Na het gezamenlijke basisjaar rondt de student de opleiding af in één of twee of waar mogelijk drie profielen. Die profielen kunnen samengevoegd worden in een pakket, waardoor de keuze iets minder uitwaaiert en de student ook redelijk breed afstudeert.

Lesmateriaal dat hier goed bij aansluit zijn: Allround  of  Factor-E Dienstverlening.

Smal opleiden

Als een student heel goed weet welke opleiding hij/zij wil volgen dan is een smalle opleiding heel geschikt. Onze beroepsgerichte lesmethodes zijn gericht op een specifiek basisdeel en kunnen dus dáár worden ingezet in combinatie met eventueel de bijbehorende profielleermiddelen.

Ook Allround of Factor-E Dienstverlening kun je inzetten als basisdeel in een smalle opleiding.

Vraag je je af wat de beste oplossing is: smal opleiden, breed starten of de hele opleiding zo breed mogelijk? Lees het artikel en download de infographic ‘keuze hulp’.

Wegwijzer in de keuze voor niveau 2

klik via het overzicht eenvoudig door naar het leermiddelenaanbod.

 

Bekijk de leermiddelen per opleiding:

Boom beroepsonderwijs biedt voor 12 opleidingen beroepsgerichte niveau 2 leermiddelen.
Bekijk hieronder het aanbod per opleiding.

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Profieldeel: Secretarieel.info 

Deze cursus gaat over het opstellen en uitwisselen van zakelijke correspondentie, zoals brieven, e-mail berichten, klachtenbrieven, memo’s en betalingsherinneringen. In deze cursus staan kennis, vakvaardigheden en werknemersvaardigheden centraal.

>Secretarieel.info zakelijke correspondentie

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Profieldeel: Financieel.info 

Met het materiaal van Financieel.info leer je de juiste kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan in de financiële wereld.

Financieel.info

Basisdeel breed: Factor-E Dienstverlening

Kiezen je studenten voor een breder basisdeel? Dan is Factor-E Dienstverlening iets voor jouw studenten. Hierin zijn de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Facilitaire dienstverlening en Medewerker Sport en recreatie verwerkt. De basisdelen van Factor-E Dienstverlening bestaat uit een set met 8 thema’s.

Factor-E Dienstverlening Basisdeel

Profieldeel: Factor-E Facilitaire dienstverlening

Factor-E Dienstverlening leidt studenten op voor de opleiding Dienstverlening (niveau 2), speciaal voor de richting Facilitaire dienstverlening. Het profieldeel bestaat uit een set van drie thema’s.Factor-E Medewerker Facilitaire dienstverlening Profieldeel

Basisdeel breed: Factor-E Dienstverlening

Kiezen je studenten voor een breder basisdeel? Dan is Factor-E Dienstverlening iets voor jouw studenten. Hierin zijn de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Facilitaire dienstverlening en Medewerker Sport en recreatie verwerkt. De basisdelen van Factor-E Dienstverlening bestaat uit een set met 8 thema’s.

Factor-E Dienstverlening Basisdeel

Basisdeel Smal: Angerenstein Sport en Recreatie

Angerenstein Medewerker sport en recreatie leidt je op voor de opleiding Dienstverlening (niveau 2), speciaal voor de richting Sport & Recreatie. Het basisdeel bestaat uit een set van negen thema’s.

> Angerenstein Medewerker Sport en Recreatie Basisdeel

Profieldeel: Angerenstein Sport en Recreatie

Angerenstein Medewerker sport en recreatie leidt je op voor de opleiding Dienstverlening (niveau 2), speciaal voor de richting Sport & Recreatie.  Het profieldeel bestaat uit een set van vier thema’s.Angerenstein Medewerker Sport en Recreatie Profieldeel

Basisdeel breed: Factor-E Dienstverlening

Kiezen je studenten voor een breder basisdeel? Dan is Factor-E Dienstverlening iets voor jouw studenten. Hierin zijn de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Facilitaire dienstverlening en Medewerker Sport en recreatie verwerkt. De basisdelen van Factor-E Dienstverlening bestaat uit een set met 8 thema’s.

Factor-E Dienstverlening Basisdeel

 

Basisdeel Smal: Factor-E HZW

Factor-E Helpende Zorg en Welzijn leidt studenten op voor de opleiding Dienstverlening (niveau 2), speciaal voor de richting Helpende Zorg en Welzijn. Het basisdeel bestaat uit een set van acht thema’s.

Factor-E HZW Basisdeel

Profieldeel: Factor-E HZW

Factor-E Helpende Zorg en Welzijn leidt studenten op voor de opleiding Dienstverlening (niveau 2), speciaal voor de richting Helpende Zorg en Welzijn. Het profieldeel bestaat uit een set van vijf thema’s.

Factor-E HZW Profieldeell

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Kopstuk: Klantgericht.info

Dit combipakket vult de methode Allround niveau 2 aan voor het diploma Verkoper, niveau 2. Het bestaat uit deze vijf thema’s.
Allround verkoper niveau 2

Basis- en Profieldeel: Sarphati | Retail

Onze leermiddelen zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep van het handelsonderwijs. Het lesmateriaal van Sarphati voor de opleiding Verkoper is afgestemd op de actuele beroepspraktijk, het (herziene) kwalificatiedossier en de ESS-examens. Sarphati|Retail leermiddelen

Basis- en Profieldeel: Klantgericht.info

De methode Klantgericht, speciaal voor niveau2, is herzien. De uitgangspunten voor de nieuwe editie zijn: Leren door doen, Gedegen, KD volgend en aansluitend op ESS examens.
Klantgericht.info Verkoper niveau 2

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten. Allround niveau 2

Basis en profieldeel: Tendens Bediening

Als gastheer/gastvrouw moet je weten hoe je gasten informeert en adviseert. Kenmerkend voor de methode Tendens Bediening zijn de specifieke beroepssituaties. Tendens Bediening voldoet aan het kwalificatiedossier Bediening.

Tendens Bediening

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Basis en profieldeel: Tendens Keuken

Met Tendens Keuken leg je de basis om van koken je beroep te maken. In deze praktijkgerichte lesmethode brengen we alle ingrediënten samen om je te ontwikkelen tot een professionele kok in de horeca of instellingskeuken. Want het gaat niet alleen om de kennis en vaardigheden, maar ook passie en creativiteit. Met Tendens Keuken leer je koken met liefde voor je gast.

Tendens Keuken

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Basis en profieldeel: Sarphati | Logistiek

De leermiddelen van Sarphati | Logistiek zijn afgestemd op de actuele beroepspraktijk, de laatste kwalificatiedossiers en de examens.
Ze bestaan uit:

 • Combipakket (papier en digitaal)
 • Schoolopdrachten
 • Praktijkopdrachten
 • Ondersteunend materiaal voor de docent, zoals handreikingen per hoofdstuk, proefexamens en projecten

Sarphati|Logistiek

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Basis en profieldeel: inORDE

inORDE nodigt ‘de doeners’ van niveau 2 uit actief aan de slag te gaan met theorie, opdrachten en toetsen. Omdat de docent met uitgebreid docentenmateriaal wordt gefaciliteerd kan hij of zij zich concentreren op het begeleiden van de student. Zo maakt de docent samen met de lesmethode inORDE een gedegen voorbereiding op vijf succesvolle SVPB examens Beveiliger 2 mogelijk.

inORDE beveiliger

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Basisdeel breed: Allround

Allround legt een brede basis van kennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en 21st century skills. Daarbij oriënteert de student zich op de verschillende werkvelden en ontdekt zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Allround niveau 2

Basis en profieldeel: BrinkmanICT.info

Met de leermiddelen van BrinkmanICT.info heb je alles op de plank om de ontwikkelingen in de ICT voor te blijven. De leermiddelen van BrinkmanICT.info:

 • Ondersteunen in het vak
 • volgen de ontwikkelingen in de ict-branche op de voet
 • ontwikkeld in samenwerking met docenten en de beroepspraktijk
 • 100% actueel

BrinkmanICT.info

KEUZEDELEN

Ben je op zoek naar activerende niveau 2 keuzedelen waarmee in totaal 480 SBU kan worden ingevuld? Boom beroepsonderwijs is de grootste aanbieder van MBO keuzedelen, zowel generiek als beroepsgericht.

Studenten werken toe naar aan een uitdagende eindopdracht en onderweg moet de docent enkele opdrachten beoordelen. Dit standaard keuzedelen concept is ontwikkeld samen met het onderwijs en kan als exameninstrument worden ingezet.

Bekijk domeinoverzicht niveau 2                   Meer over de keuzedelen

Bekijk domeinoverzicht niveau 2

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanbod niveau 2 leermiddelen of heb je andere vragen? Onze educatief adviseurs staan je graag te woord.

Gerelateerde artikelen

5x oriënteren op onze methodes

Bij de zoektocht naar een nieuwe methode wil je als docent op een goede maar ook vrijblijvende manier kunnen oriënteren. Wij helpen je daar graag bij! Wij hebben onze oriëntatiemogelijkheden uitgebreid en deze voor je op een rij gezet. Bekijk […]

Naar overzichtspagina

Aanvragen proefmateriaal

Vul je gegevens in en bekijk direct je gratis proefmateriaal

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.