Tips & Tricks DigLin MVT

Veelgestelde vragen

Vrijwel iedere methode van Boom beroepsonderwijs heeft een eigen methodewebsite/bronnenbank met docenten- en studentenmateriaal. Docenten die werken met een methode van Boom beroepsonderwijs krijgen gratis toegang tot het docentenmateriaal dat onder andere bestaat uit handleidingen, antwoorden en aanvullend lesmateriaal. Daarnaast kun je docentexemplaren van lesmateriaal bestellen met 50% korting. Docentmateriaal aanvragen>

Van elke lesmethode is proefmateriaal beschikbaar. Ga naar een methode via het kopje ‘lesmethodes’ in de menubalk. Op de pagina van de door jouw gekozen methode zie je aan de rechterkant de oranje button ‘Gratis proefmateriaal’. Klik hierop om een gratis les te downloaden.

Liever het materiaal in het echt bekijken? Maak een afspraak met een van onze adviseurs.

De meeste docenten en leerders beginnen bij ‘Lezen’ of bij ‘Thema’s’. Van daaruit maken ze uitstapjes naar andere onderdelen. Verder zijn er op de website allerlei voorbeelden te vinden hoe docenten DigLin MVT inzetten op de pagina Werken met DigLin MVT. Docente Ilse Pixner schreef een blog over hoe je de eerste lessen kunt inrichten.

Nee. Bij DigLin MVT is de autonomie van de leerder een van de uitgangspunten. Dat betekent dat de docent niet bepaalt wat leerders moeten doen. De leerder werkt aan doelen en bepaalt zo veel mogelijk zelf wat hij gaat doen om het resultaat te bereiken. De leerder kiest dus zelf welke bronnen hij daarvoor gebruikt. Het gaat om het kunnen en niet om het doen.

We gaan uit van wat Benjamin Bloom ‘Mastery Learning’ noemt. En dat betekent dat leerders doorgaan tot er een hoog niveau bereikt is en ze niet te snel doorgaan naar het volgende onderdeel. Er moet een stevig fundament gelegd worden. Een bron als ‘Luister en typ’ wordt gebruikt zolang er nog fouten gemaakt worden en de leerder oefent door tot het binnen 2,5 minuut kan en zonder fouten.

Als de doelen, vertaald in een hoge expliciete verwachting, niet gehaald worden is het interessant om te kijken welke keuzes de leerder gemaakt heeft. Welke bronnen heeft hij gebruikt en heeft hij ze slim gebruikt? Is er genoeg herhaald?

Centraal bij DigLin MVT staat de eigen regie van de leerder. De docent probeert daarbij een stevige coach te zijn en vraagt de leerder om in eerste instantie zelf met doelen te komen. Als de leerder met een doel komt, verwoordt de docent dat als een hoge expliciete verwachting. Hij maakt het doel specifiek en benoemt een tijdstip waarop het doel gehaald moet zijn.
Bijvoorbeeld: ‘Dus jij wilt leren tellen in het Spaans. Oké, dan kan je vanmiddag om 4 uur tot 100 tellen in het Spaans en dat ga je me laten zien.’

Als het de leerder nog niet lukt om zelf een doel te stellen kan de docent met een doel komen en een bijbehorende hoge expliciete verwachting. Hij probeert er daarbij wel voor te zorgen dat de leerder nog steeds keuzes heeft.
Bijvoorbeeld: ‘Zoek bij Engels Lezen een tekst van ongeveer A2-niveau. Zoek een tekst die pittig voor je is. Bij die tekst zijn er verschillende bronnen die je kan gebruiken. Morgen kan je die tekst vlot en foutloos voorlezen, je kunt de woorden uit de tekst foutloos schrijven en je kunt vragen over de tekst beantwoorden in het Engels.’

Vervolgens kan de docent met de leerder kijken of het doel gehaald is of waarom dat niet gelukt is. Welke bronnen heeft de cursist gebruikt? Waren dat goede keuzes? De docent zegt dus niet wat de leerder moet doen. Hij geeft aan wat de leerder moet kunnen.

De docent bewaakt het traject. Hij gaat niet met elk geformuleerd doel akkoord. De leerder kan bijvoorbeeld de lat te laag leggen, en de docent kan hem daar op wijzen.

Het zelf met doelen komen en de eigen regie hebben is niet voor elke leerder vanzelfsprekend. Bij de beweging naar eigen regie van de leerder kunnen we de volgende rollen onderscheiden:
De leerder (uiteindelijk):
– kiest zijn doelen;
– kiest de bronnen die hij gebruikt;
– houdt zelf bij wat zijn resultaten zijn;
– weet wat kwaliteit is en wanneer iets goed is;
– leert zichzelf beoordelen: hij weet wat al goed genoeg is en waar nog aan gewerkt moet worden;
– traint bewust op wat nog beter kan;
– organiseert zelf zijn feedback;
– leert zijn eigen motor aan te zetten.

De docent:
– bewaakt het traject;
– formuleert hoge expliciete verwachtingen;
– geeft de leerder altijd keuzes.

Een handig hulpmiddel bij het evalueren zijn de evaluatieformulieren die je vindt bij de talen Duits, Spaans en Engels onder het tabblad ‘Extra’ in DigLin.

 

Adaptieve systemen hebben een aantal grote nadelen. De meest fundamentele beslissingen in leerprocessen worden dan als het ware automatisch genomen. Het adaptieve systeem bepaalt wat een leerder al kan en wat hij nog niet kan en op grond van die kennis wordt besloten wat een leerder in het vervolg moet gaan doen.

Dat gaat in tegen het idee van autonomie dat bij DigLin MVT centraal staat. Juist de leerder moet steeds meer inzicht krijgen in wat hij al kan en wat hij nog niet kan. De leerder moet leren kiezen. Hij moet niet gehoorzaam en volgzaam aan een systeem gekoppeld worden maar zelf een actieve rol spelen in zijn eigen leerproces.

Van belang is wel om op detailniveau te zien wat leerders gedaan hebben en hoeveel tijd ze in het systeem gewerkt hebben. En aan de hand daarvan leerders steeds gedetailleerdere feedback te geven.

DigLin MVT is een digitaal leerplatform, waarmee de student een taal leert door veel te oefenen op zijn of haar niveau en interesse. Als docent kan je via het resultatenscherm inzicht krijgen in welk vorderingen de student maakt. Wil je meer inzicht in de prestaties van je studenten, dan kun je ook methode-onafhankelijke toetsen inzetten met het TOA Toetsplatform van Bureau ICE.

Het TOA Toetsplatform  beschikt over een uitgebreid aanbod van toetsen waarmee je snel en eenvoudig inzicht krijgt in de ontwikkeling van elke student. De toetsen voor Engels, Frans, Duits en Spaans zijn ontwikkeld volgens het Europees Referentieniveau (ERK). De resultaten zijn direct op te slaan in het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt, bijvoorbeeld Magister, Eduarte of SOMToday.

Heeft de school geen toegang tot TOA, of heb je nog (inhoudelijke) vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van Bureau ICE via klantenservice@bureau-ice.nl. Zij zullen zorgen dat de vraag bij de juiste betrokkene terecht komt.

Bureau ICE is met TOA Toetsplatform een gecertificeerd examenleverancier. Met deze certificering ben je er als school van verzekerd dat je valide examenproducten inkoopt.

DigLin MVT omvat alle aspecten van het taalleren. Daarom kun je in de bronnen oefenen met lezen, luisteren, schrijven en spreken. In de databank van DigLin vind je meer dan 6000 bronnen in de vorm van leesteksten, luisterfragmenten, gedichten, video’s waarmee je eindeloos kunt oefenen met grammatica, woordenschat, schrijven en spreken.

Via deze pagina vind je regelmatig een overzicht van de nieuwste bronnen die zijn toegevoegd.

Leerdoelen zijn concrete doelen voor een les of enkele lessen, bijvoorbeeld: ik kan de woorden uit deze tekst op A2-niveau begrijpen; ik kan de woorden goed uitspreken; ik kan me voorstellen of vragen stellen in het Frans etcetera.

De leerder controleert zichzelf op het halen van deze leerdoelen: heb ik de uitspraak nu goed onder de knie? Begrijp ik deze tekst op B1-niveau? Ken ik betekenis van deze woorden?

De docent geeft feedback op de leerdoelen, maar bewaakt ook de leerroute. Welke route is voor deze leerder het meest geschikt? Moet ik als docent deze leerder vooral bij de hand nemen en veel bijsturen, of is deze leerder al toe aan meer zelfstandigheid in het leren? In de praktijk blijkt dat docenten drie leerroutes gebruiken: een gestructureerde, semigestructureerde en een zelfsturende route. In dit artikel van Annemieke van Duuren lees je meer over deze verschillende routes (opent als pdf).

In de docentenlicentie vind je bovenaan het scherm in DigLin MVT, naast het klokje, een icoon voor de groep. Klik je hierop, dan krijg je een overzicht van de cursisten*.

Met hulp van het i-knopje (rechts) kun je informatie krijgen per periode. Met het v-knopje kun je vervolgens zien waar de student aan heeft gewerkt in die periode, en hoelang dat was.

Altijd lastig om uit te leggen wat feitelijk heel simpel is – maar in de video over navigeren door DigLin MVT zie je vanaf 02:42 precies hoe dit gaat!

*Let op! De leerder moet eerst zelf in DigLin toestemming geven aan de docent om de resultaten in te zien! Hoe dat gaat, zie je hier.

In de docentenomgeving geven we je op verschillende manieren ondersteuning: door middel van beeldmateriaal, video’s, blogs over de achtergronden, downloads met voorbeeldlessen, planningen en dergelijke. Deze omgeving wordt gemaakt door de ontwikkelaars van DigLin MVT en enthousiaste taaldocenten die er zelf ook mee werken.

Voor scholen die gaan werken met DigLin MVT is er een kick-off meeting, worden terugkomdagen georganiseerd en is het hele jaar coaching beschikbaar vanuit taaldocenten die tevens auteur zijn van DigLin MVT.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.